Hopp til innhold

Organisasjonen for deg som søker likeverd og rettferdighet for norske pensjonister og trygdede bosatt i utlandet

VELKOMMEN TIL EMIGRANT1's NETTSIDE!

Norges Lover

Emigrant1 er en interesseorganisasjon som ivaretar interessene til emigrerte norske pensjonister og trygdede, med medlemmer fra hele verden. 


Emigrant1  ble stiftet 06.05.2009 som en konsekvens av Stortingsvedtak av samme år om innføring av "Loven om Kildeskatt". Skatten på 15% ble innført fra 1. januar 2010.

Kampen for å prøve å få avskaffet kildeskatten har vært hard og medført mye frustrasjon p.g.a. politikernes manglende engasjement og «tåkesvar».

Ved valget i 2013 trodde vi at kildeskatten var på vei ut, da både Høyre og Fremskrittspartiet lovet at den skulle bli fjernet. Frp’s leder, nåværende finansminister (2017), kalte kildeskatten et “landeveisrøveri”, som jo er en rett betegnelse.

Men etter valget i 2013 så har dessverre ikke dette blitt fulgt opp, og våre utallige henvendelser er blitt neglisjert, eller besvart med rene svada svar.

Emigrant1 har ikke gitt opp håpet om å få endret den grunnlovsstridige kildeskatten, og arbeider nå konkret med forskjellige alternativer. EFTA's overvåkingsorgan, ESA, har bekreftet at loven om kildeskatt er i brudd med EØS loven, og vi følger denne saken nøye

Relevante dokumenter blir arkivert på siden "Dokumentarkiv". Medlemmer har adgang til dette arkivet til enhver tid. Siden er passordbeskyttet, alle betalende medlemmer får tilsendt passordet.

Meld dere inn i Emigrant1, vi trenger deres aktive støtte.

 Dobbel skatt!!

EMIGRANT1 info:

Vi har ny epostadresse og vi ber alle bruke denne adressen når dere skriver til oss: e1@emigrant1.no

Besøk oss også på Facebook!

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter