Hopp til innhold

Organisasjonen for deg som søker likeverd og rettferdighet for norske pensjonister og uføre bosatt i utlandet

VELKOMMEN TIL EMIGRANT1's NETTSIDE!

Norges Lover

Etter en periode med problemer knyttet til vårt nettsted er vi nå endelig i gang med vår nye nettside.


Emigrant1 (E1) ble stiftet 06.05.2009 da det ble kjent at Loven om Kildeskatt skulle innføres fra januar 2010.

Kampen for å prøve å få avskaffet kildeskatten har vært hard og medført mye frustrasjon p.g.a. politikernes manglende engasjement og «tåkesvar». – Vi ser ennå ikke noe lys i tunnelen.

Ved valget i 2013 trodde vi at kildeskatten var på vei ut, da både Høyre og Fremskrittspartiet lovet at den skulle bli fjernet. Frp’s leder, nåværende finansminister (2017), kalte kildeskatten et “landeveisrøveri”, som jo er en rett betegnelse.

Men etter valget i 2013 så har dessverre ikke dette blitt fulgt opp, og våre utallige henvendelser er blitt neglisjert, eller besvart med rene svada svar.

Emigrant1 har ikke gitt opp håpet om å få fjernet den grunnlovsstridige kildeskatten, og arbeider nå konkret med forskjellige alternativer. - Dere kan lese mere om dette på siden “Nyheter”.

Utfallet av valget i september 2017 vil være ekstremt viktig for utenlands-pensjonistene.

Dersom det blir en rødgrønn regjering til høsten så kan vi glemme enhver politisk støtte til å få fjernet kildeskatten de neste 4 årene. – Veien via rettssystemet, med enorme kostnader og lang tid, vil være den eneste veien å gå. Det anslås at en slik prosess vil koste i størrelsesorden kr. 2 – 3 millioner og kan ta flere år. - Og saken må trolig føres helt til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Skulle vi, derimot, få en ny, konservativ regjering (med støtte fra ett eller to marginalpartier), så har vi nylig mottatt signaler fra FrP om at partiet  – endelig – vil gå aktivt inn for å få avskaffet kildeskatten. – Har vi hørt dette før???

Men ikke mist motet. Ingen av oss har framtiden foran oss, men vi har noe å sloss for. Å sitte på hendene vil ikke gi resultater og vi trenger deres aktive støtte.

 Dobbel skatt!!

EMIGRANT1 info:

Vi har ny epostadresse og vi ber alle bruke denne adressen når dere skriver til oss: e1@emigrant1.no

Besøk oss også på Facebook!

Besøk og vår samarbeidpartner

www.noralliansen.org/

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter