Hopp til innhold

Organisasjonen for deg som søker likeverd og rettferdighet for norske pensjonister og uføre bosatt i utlandet

Kommentarer til høring, like aktuelt i dag, 07. mars 2008

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/sl/horingsuttalelser/2008/mars/7_finnskatt.pdf

Endringer i Emigrant1’s styre, 13. desember 2016

På Emigrant1’s ordinære årsmøte, den 13.12.2016, ble følgende styre valgt:

Leder:               Jørgen Torp, Malaysia

Nestleder:         Ragnar Bjørnvold, Frankrike

Styremedlem:   Jan Eilif Mehus, Thailand/Norge

Styremedlem:   Jon Kristian Bolkan, Thailand/Norge

Styremedlem:   Rolf H. Reierskog, Norge/Filippinene

Styremedlem:   Roy Christensen, USA

Styret takker Jan Eilif for hans utrettelige innsats som leder for E1 siden 2010. Jan Eilif ønsket avløsning, men har akseptert å fortsette som menig styremedlem og E1 trenger hans erfaring og innsikt når det gjelder den enorme oppgaven som vi står foran og hvor vi ikke har noen kortsiktig løsning i sikte.

Brev fra EFTA om norske skatteregler for pensjonister, 8. februar 2017. Svaret fra Finansdepartementet av 12. mai kan leses i vedlegget under.

Nedlastning: 827905_Letter_of_formal_notice_-_Taxation_of_pensions_received_by_persons_residing_outside_Norwa.pdf

Nedlastning: Letterofformalnoticeconcerningtaxationof(1809980).pdf

Innlegg i Nettavisen, 30. mars 2017

http://gjest.blogg.no/1490867088_utflyttede_pensjonister_blir_straffet_med_skatt.html

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter